Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel
1. DE DOELSTELLING VAN DE OUDERVERENIGING.
De oudervereniging organiseert activiteiten ten behoeve van de kinderen in samenspraak met het schoolteam. Zij bemoeit zich dus niet met het beleid of de organisatie van het schoolgebeuren, maar helpt het team met activiteiten, of organiseert deze zelf in overleg met het team.

SAMENSTELLING.
Per leerjaar hebben 2 ouders zitting in het bestuur van de oudervereniging. Binnen dit bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.


SAMENSTELLING OUDERVERENIGING 2018-2019

Zie hiervoor het ouderportaal. 
Emmy Hendrikx is vast aanspreekpunt van de leerkrachten bij de oudervereniging.

JAARVERGADERING.
Elk jaar wordt er een jaarvergadering gehouden waarop alle leden (=ouders die ouderbijdrage voor hun kind betalen) welkom zijn. Op deze vergadering wordt een jaarverslag voorgelezen over de activiteiten van het voorgaande schooljaar en het financiële verslag is dan klaar. Ook de nieuwe leden van de oudervereniging worden dan voorgesteld. In groep 5 worden de herverkiezingen gehouden, waarvan  de uitslag op de jaarvergadering bekend gemaakt zal worden.

OUDERBIJDRAGE.
Activiteiten kunnen niet gerealiseerd worden zonder bijdragen van ouders/verzorgers. De vrijwillige bijdrage voor de oudervereniging op onze school ligt onder het landelijk gemiddelde. Deze bijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering opnieuw vastgesteld. Voor dit schooljaar is het bedrag € 25,00. De oudergeleding van de MR heeft met dit bedrag ingestemd. Voor kinderen die instromen geldt t/m 31 december het volle bedrag,
van 1 januari t/m 15 maart wordt de helft van de bijdrage gevraagd, vanaf 16 maart wordt geen ouderbijdrage voor dat schooljaar meer gevraagd.
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar omdat zij gebruikt wordt voor activiteiten kan bij het niet betalen worden overgegaan tot uitsluiting van deelname aan deze activiteiten, bijvoorbeeld de kerstmaaltijd of het schoolreisje. Middels een brief wordt u op de hoogte gesteld hoe en wanneer u de ouderbijdrage dient te betalen.
 
CONTACT. 
Hebt u een vraag of opmerking, nieuwe ideeën of tips voor de oudervereniging dan kunt u deze altijd aan ons doorgeven.

E-mail

ov.kerneel@kerneel.nl
 

2. Activiteiten:
De activiteiten, die door de oudervereniging worden georganiseerd zijn:

Kerneeldag.
Dit is altijd een erg gezellige dag in de Houtsberg met o.a. waterscheppen en hutten bouwen. Deze vindt plaats in het begin van het nieuwe schooljaar.
 
Herfstwandeling.
De groepen 0, 1 en 2 gaan naar de IJzeren Man, waar ze het kabouterpad lopen. Groep 3 gaat ook naar de IJzeren Man, maar zij lopen het Eekhoornpad. Groep 4 en 5 gaan naar de Peel. Zij gaan onder leiding van een gids. Alle kinderen werden tijdens de wandelingen getrakteerd op een appel.
 
Schoolontbijt.
Als de school ingeloot wordt voor het nationaal schoolontbijt, wordt dit verder verzorgd door de oudervereniging.
 
St. Maarten.
De kinderen van groep 4 spelen in de hal het toneelstuk van St. Maarten. Aansluitend vertrekken alle kinderen voor een lampionnenoptocht. De kinderen uit groep 7 en 8 begeleiden een kleuter.  Bij terugkomst van de lampionnenoptocht worden de kinderen getrakteerd op een wafel en chocomel.
 
Sinterklaas.
De Sint die op school komt en alles wat er bij hoort.
 
Kerstmis.
Voor alle kinderen wordt er een kerstdiner georganiseerd in de klassen. Vooraf speelt groep 7 een kerstspel.
Om het jaar wordt er ook een kerstmarkt georganiseerd, waarvan een gedeelte van de opbrengst wordt gebruikt voor een goed doel.
 
Film bovenbouw.
Een filmavond voor de groepen 6,7 en 8. In de pauze worden de kinderen getrakteerd op popcorn en een glaasje fris.
 
Carnaval.
De hal van de school wordt in de kleuren rood, geel en groen versierd. Er wordt een prinsenpaar uitgeroepen. Samen met de overige basisscholen van Nederweert wordt op de vrijdag voor carnaval de scholenoptocht gelopen. Na de optocht is er een hosmiddag voor de kinderen op school.

Pasen.
Ieder jaar vindt er een paasspeurtocht plaats. Steeds op een andere manier.
 
Fotograaf.
De schoolfotograaf wordt verzorgd door de OV. Een activiteit waaraan veel organisatie aan vooraf gaat met ieder jaar weer een schitterend resultaat.
 
Schoolreisjes.
De kleuters gaan naar Kinderpretland in Weert. De groepen 3, 4 en 5 gaan naar Toverland en groep 6 en 7 gaan naar de Bobbejaanland of naar de Efteling. Alle groepen gaan hierheen met de bus.
 
Afscheid groep 8.
M.b.v. de oudervereniging wordt het afscheidsavond gevierd voor de kinderen van groep 8.
 
Zoals u ziet is de oudervereniging actief bezig op school. Wij proberen steeds nieuwe ideeën te bedenken in samenspraak met het team
 
DIT ALLES IS ONMOGELIJK ZONDER DE HULP VAN OUDERS !!!!!
Hebt u nieuwe ideeën? Wilt u helpen?
Laat het ons weten! Wij zijn daar erg blij mee!