Vernieuwend
Veilig
Passie
Talent
Teamwork
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel

Informatie voor ouders van kleuters

Halen en brengen
Met het oog op de verkeersveiligheid en zeker ook voor het overzicht van de leerkrachten, stellen wij het op prijs dat u uw kleuter haalt op de speelplaats bij de onderbouwingang.
 
En dan gaat de bel…
Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen, dat uw kind op tijd op school is. Het is erg storend als er na aanvang van de school nog kinderen binnenkomen. Vanaf 8.20 uur mag u met uw kind de school binnenlopen.
 
Speelgoed
De kinderen mogen géén speelgoed mee naar school brengen. Hun "knuffel" tijdens de eerste dagen om te wennen is prima.
 
Informatie thema
De kleuters werken in de groep over verschillende thema's. Aan het begin van ieder thema ontvangt u een brief via het ouderportaal waar informatie over het nieuwe thema in staat.
 
Spelles-gymles
De kleuters gymmen in de speelzaal van de school. U wordt verzocht gymschoenen (s.v.p. met elastiek of klittenband - niet met veters)  mee te geven. VOORZIEN VAN NAAM!
 
Ouderavonden
Natuurlijk kunt u zelf tussentijds altijd informeren hoe het met uw kind gaat. De geplande algemene ouderavond vindt in september plaats. Daarnaast zijn er later in het schooljaar nog twee individuele ouderavonden. Deze kunt u vinden op de kalender in het ouderportaal. 
 
Eten en drinken
Wij zijn een schoolgruitenschool. Dat betekent dat we gezonde voeding en beweging belangrijk vinden. We hanteren voor tussendoortjes daarom de regel: een boterham, fruit of groenten. Zet u de naam van uw kind erop om vergissingen te voorkomen?
De afspraak is dat alle kinderen tijdens de korte pauze alleen water mogen drinken. Dus geen pakjes of flesjes met  zoete frisdrank. Ze mogen dit meebrengen in een beker of op school water pakken.
 
Verjaardag kleuters:
Als uw kind jarig is, bent u van harte uitgenodigd om de verjaardag te komen vieren.
De juf maakt er samen met de klas een leuke verjaardag van. Het is niet de bedoeling dat uw kind trakteert. U bent tevens in de gelegenheid om tijdens de viering foto's te maken, geen filmopname.
Geeft u ruim van tevoren even aan, wanneer u de verjaardag wilt vieren.