Website Hoera Kindercentra

Hoera Kindercentra

In integraal kindcentrum (IKC) de Kerneel werken Hoera kindercentra en de basisschool hand in hand, er is een intensieve samenwerking t.b.v. kinderen van 0-13 jaar!

Hoera kindercentra biedt in IKC de Kerneel de dagopvang, peuterprogramma, flexibele opvang en buitenschoolse opvang
 
Olleke Bolleke
dagopvang voor kinderen van 0 - maximaal 2,5 jaar
De pedagogisch medewerkers hebben de opleiding babyspecialist gevolgd. 

Eigen wijsje
dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar
In deze groep werken pedagogisch medewerkers volgens de VVE principes (voor- en vroegschoolse educatie).

Upke Dupke
peuterprogramma (peuterspeelzaal) voor kinderen van 2- 4 jaar
Het peuterprogramma wordt minimaal 2 dagdelen per de week bezocht. De keuze van deze dagdelen mogen ouders zelf invullen.
Ook in deze groep werken de pedagogisch medewerkers volgens de VVE principes. 

BSO Hoera:   
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar
Deze groep is geopende voor en na school, tijdens vakanties en op studiedagen. 
 
Klik hier voor meer info, zoals brochure en aanmeldingsformulier.
                                                                          
Wilt u meer weten?
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met ons Servicepunt  077-3589797 of  info@hoerakindercentra.nl of met ons integraal kindcentrum 0495-631560.